Uw organisatie op haar best.

Dat is ons streven.

Sterk in optimaliseren bedrijfsvoering

Macoha ondersteunt u met praktisch en concreet advies gericht op de reductie van bedrijfsrisico's en verbetering van de bedrijfsvoering. Dat doen we door de strategische, tactische en operationele processen binnen uw organisatie inzichtelijk te maken en te borgen. Onze focus ligt hierbij op drie vakgebieden: informatiemanagement & informatiebeveiliging, kwaliteitsmanagement en procesmanagement & business excellence.

Macoha biedt een totaalpakket aan oplossingen op het gebied van informatiemanagement en informatiebeveiliging. We staan voor u klaar: van het uitstippelen van de strategie tot en met het opstellen van een gedegen plan en het implementeren van de nodige maatregelen en werkmethoden. Onze kracht zit in het benutten van de aanwezige kennis binnen uw organisatie, kennis uit eerdere trajecten en het toepassen van principes en ervaringen uit verschillende vakdisciplines (risico-, kwaliteits- en procesmanagement).

Informatiemanagement

Haalt u het maximale uit uw informatiemanagement? Heeft u het gevoel dat de operationele kosten voor informatiemanagement in verhouding staan met de resultaten?

Wij maken uw informatiemanagementprocessen en de aansluiting daarvan op de organisatiedoelstellingen inzichtelijk. We stellen een heldere strategie en doelstellingen voor uw informatiemanagement en –technologie. Voor het concretiseren van de vraagstelling en het uitwerken van een plan van aanpak komen wij graag vrijblijvend bij u langs.

Informatiebeveiliging

De toenemende samenwerking tussen organisaties verlangt een veilige en verantwoorde manier van informatie-uitwisseling. Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatievoorziening zijn belangrijke aspecten waar u rekening mee dient te houden.

Wij stellen een integraal informatiebeveiligingsbeleid op dat is afgestemd op uw organisatie. We hebben de kennis in huis als het gaat om de verschillende normen en kaders op het gebied van informatiebeveiliging (bijv. ISO 27001 / ISO 27002). Afhankelijk van uw wensen en doelstellingen stellen wij graag een plan van aanpak op en ondersteunen wij u bij het toewerken naar een veilige informatievoorziening.

Transparantie en een continue verbetering van bedrijfsprocessen wordt niet meer als onderscheidende vermogen gezien, maar als zichtbaar aanwezig verondersteld. Het gaat hierbij om beleid & strategie, organisatiestructuur (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden), processen, risico's, het voldoen aan wet- en regelgeving en corrigerende en preventieve maatregelen.

Kwaliteitsmanagement

Macoha is uw partner bij het uitwerken van een integrale visie op het gebied van kwaliteitsmanagement en het eventueel implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Op dit vlak hebben we de kennis in huis over de toepassing en implementatie van verschillende normen en modellen ten aanzien van kwaliteitsmanagement. Wij gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Het doel van procesmanagement en business excellence is het systematisch vertalen van de strategie naar organisatieprocessen en het monitoren en evalueren van deze processen om zo toegevoegde waarde te creëren voor alle belanghebbenden.

Procesmanagement & Business excellence

Macoha ondersteunt u bij het uitwerken van een integrale visie op het gebied van procesmanagement en helpt u meer inzicht te verschaffen in de wijze waarop processen aansluiten op uw strategische doelstellingen en de wijze waarop uw organisatie is ingericht om deze doelen te bereiken. We hanteren gangbare tools voor het bepalen van de juiste strategie, het modelleren van de organisatieprocessen en het vaststellen van procesindicatoren. Daarnaast betrekken we uw medewerkers door middel van workshops bij de realisatie van een optimale inrichting van de organisatie. Procesmanagement en business excellence is altijd maatwerk; het eindresultaat is in ieder geval een excellente organisatie die mean en lean is ingericht. Macoha gaat graag samen met u aan de slag om dit te realiseren.

Ook uw organisatie naar een hoger niveau tillen?

Win ons advies in!